Klädsel

Klädsel Civilförsvarsförbundet

 

Vid uppdrag för Civilförsvarsförbundet i offentlig miljö rekommenderas att ett eller flera
av Civilförsvarsförbundets profilplagg bärs. Utöver detta används som kompletterande
klädsel neutrala vanligt förekommande civila plagg som inte kan sammankopplas till
annan organisation eller andra budskap. Profilplagg kan beställas genom Civilbutiken.se
Saknas profilplagg helt för Civilförsvarsförbundet så gäller samma sak som för kompletterande klädsel.