Logotyper

Här kan du ladda hem logotypen i dess olika varianter. Längst ned på sidan finns en förkortad anvisning för hur logotyperna får användas.

Förbundsstämman har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska ha en gemensam logotype som gäller såväl på nationell nivå som i distrikt och lokalföreningar. Den beslutade logotypen är den som finns här nedan. Distrikt eller lokalförening som vill ha med sitt namn lägger det i direkt anslutning under loggan (se exempel i visuella identiteten). Observera att logotypen bildas av symbolen och texten ”Civilförsvarsförbundet”. Det är tillåtet att använda tillägget civil.se så som logotyperna är angivna här nedan.

De olika formaten

 • EPS-format (högupplöst): Används för tryck.
 • CMYK: Används för kontorstryck.
 • RGB: Används för webben.

 


civil_logo_CMYK


Logo i färg för vit bakgrund:
Får enbart användas mot vit bakgrund.

Detta är vår prioriterade logotype.

Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb:
Högerklicka på logo-bilden och välj ”Spara bild som…”. 

För tryckeriarbeten (används mot vit bakgrund):
Fil i EPS-format (vektoriserad/högupplöst)
Fil lågupplöst (CMYK)
Fil lågupplöst (RGB)

   

civil_ligg_blue_PC_RGB-[Konvert]


Logo i färg för blå bakgrund:

Får endast användas mot blå bakgrund. Får aldrig användas mot vit bakgrund eftersom den gula färgen då får för låg kontrastverkan.

Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb:
Högerklicka på logo-bilden och välj ”Spara bild som…”.

För tryckeriarbeten:
Fil i EPS-format (vektoriserad/högupplöst) med transparent bakgrund

Fil lågupplöst (CMYK)
Fil lågupplöst (RGB)


civil_ligg_PC_svart-[Konvert]


Logo i svart för vit bakgrund:
När färgmöjlighet saknas ska logotypen vara helt svart.

Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb:
Högerklicka på logo-bilden och välj ”Spara bild som…”.

För tryckeriarbeten:
Fil i EPS-format (vektoriserad/högupplöst) med transparent bakgrund
Fil lågupplöst (CMYK)
Fil lågupplöst (RGB)


civil_ligg_PC_vit-[Konvert]


Logo i vitt för svart bakgrund (negativ):
Används mot svart bakgrund. Kan också placeras ovanpå en bild eller illustration.

Ladda ner logon:

För enklare kontorstryck/webb:
Högerklicka på logo-bilden och välj ”Spara bild som…”.

För tryckeriarbeten:
Fil i EPS-format (vektoriserad/högupplöst)
Fil lågupplöst (CMYK)
Fil lågupplöst (RGB)

   
   
 
   
   
   
   

 

 
   
 

Logotype för Civilförsvarsförbundets Akutgrupp

Logotype för FRG

Regler för hur symbolen och logotypen ska användas:

 • Symbolens utseende får inte ändras.
 • Symbolen, med de tre kungliga kronorna, får ej användas i kommersiella sammanhang.
 • Ansvaret för symbolens användande är delegerat till generalsekreteraren som kan ge tillstånd till användning exempelvis i sponsorsammanhang.
 • Formen på symbolen får inte förvrängas. Symbolen får heller inte förses med ramar, ringar eller andra effekter.
 • Symbolen kan undantagsvis förekomma ensam men oftast i kombination med organisationens namn (bildar då logotypen). Den får inte användas i rubriker eller inne i löpande text och det är inte tillåtet att kombinera symbolen med andra märken
 • Namnet ”Civilförsvarsförbundet” satt i Helvetica Neue Condensed får inte stå ensamt utan ska alltid sättas samman med symbolen.
 • När ett distrikts eller en förenings namn skrivs under loggan ska namnet skrivas i Helvetica 57 Condensed och vara i samma grad som texten ”civil.se” i loggan (avgörs av hur mycket loggan dras upp eller ned). Om distriktets område är samma som en kommun läggs ordet län till (exempelvis Stockholm län, observera utan genitiv s). För Skåne, vars distriktsindelning är samma som innan länssammanslagningen, används istället ”distrikt” efter Kristianstad. Exempel på text under loggan kan alltså vara ”Kalmar län” (distrikt) och ”Kalmar” (förening).
 • All användning av Civilförsvarsförbundets logotype förutsätter att symbolen och namnet används i enlighet med manualen.

Anvisningar för vår visuella identitet, 20 sidor. Eventuella frågor info(at)civil.se.