Sociala medier

Sociala medier

I den gråa balken uppe i vänstra hörnet av hemsidan hittar du länkar till
Civilförsvarsförbundets konton på sociala medier:

Instagram (Civilförsvarsförbundet)

Instagram (Hitta Vilse-klubben)

Facebook

Twitter

YouTube

Läs även igenom policy för hemsida och sociala medier

Våra hashtaggar är:

Civilförsvarsförbundet Allmänt
#civilförsvarsförbundet eller #civilforsvarsforbundet. (Använd inte #civil,
den ger massa innehåll utan koppling till Civilförsvarsförbundet.)

Utbildningar 2:6 Din trygghet:
#dintrygghet #civil72timmar #säkrareseniorer #säkrarebarn #förstahjälpen

Hitta Vilse
#hittavilse #hittavilseklubben #barnsäkerhet

Krisberedskapsveckan
#civilkbv

 

Hur skapar du namn för era lokala konton i sociala medier?

Facebook (och andra som ger utrymme för kompletta namn: Civilförsvarsförbundet
följt av ortsnamnet i föreningen, exempelvis Civilförsvarsförbundet Järfälla

Twitter, YouTube, Instagram (med flera som endast ger utrymme till namn av mindre längd):
civilpunktse eller civil följt av ortsnamnet i föreningen, exempelvis civilpunktsejarfalla, civiljarfalla

 

Läs mer om konton på sociala medier på FRG-sidan. Där finns allmän information som
även gäller utöver Frivilliga Resursgruppen.