Kontorstryck

Kontorstryck

Designen av kontorstryck har moderniserats och även anpassats till kommunikationsplanen.
Det innebär bland annat att loggan numera ligger på vit bakgrund istället för på blå som tidigare.
Vår visuella identitet genomgår just nu uppdatering.

Reklamationer av kontorstryck skickar du till info(at)civil.se. Bifoga kopia på trycket och kopia på beställningsbekräftelsen samt ange vad som är fel. Har tryckeriet gjort fel får du ersättningstryck
men om du själv skrivit fel i din beställning måste du bekosta allt. Läs därför noga igenom
beställningsbekräftelsen.

Brevpapper Papper med och utan logotyp beställs här
Kuvert Kuvert med och utan adress går att beställa här
Adressetiketter Adressetiketter för kuvert utan tryck (neutrala)
Visitkort Vill man ha visitkort ska man beställa det här