Beredskapsveckan 2023

Här hittar du samlad information om Beredskapsveckan. Sidan kommer att uppdateras med stödmaterial med mera, i takt med att MSB lägger ut detta. Längst ned på sidan kan du ladda ned informationsbrevet, redovisning, reseräkning och samtyckesblankett.

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39. Namnbytet är motiverat av det försämrade säkerhetspolitiska läget och återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att uppmärksamma och påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors ökande engagemang.

Tema: Öva!

Temat för årets Beredskapsvecka är öva.

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det.

MSB

MSB har valt temat Öva! för att:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

Koncept

Årets koncept heter Sju dagar och utgår från ett fiktivt krisscenario som utspelar sig dagligen under Beredskapsveckan. Via annonsering i sociala medier ställs allmänheten inför val för att hantera krisen och är på så sätt med och påverkar utgången, precis så som det skulle fungera i verkligheten.

Veckans sju dagar stärker budskapet att varje hushåll i Sverige uppmanas till att ha en veckas hemberedskap. Samarbeten med goda ambassadörer ger ytterligare skjuts åt Sju dagar och hjälper oss att sprida budskapet om vikten av att öva, utifrån vars och ens egen förmåga.

Scenariot Sju dagar utmanar även hushållen via:

  • Ett webbaserat utbildnings- och övningsverktyg med praktiska och lärande inslag som kan genomföras individuellt, i familjen, föreningen, på arbetsplatsen med grannar eller vänner. Fokus ska ligga på lärande och samarbete och vi kommer att beakta människors olika behov, livssituation och förkunskaper.
  • Ett enklare övningsmaterial som kan skrivas ut eller tryckas upp och delas ut av kommuner och andra aktörer.

Kampanjens grundläggande idé

Det har alltid funnits tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Källa: MSB