Artiklar om krisberedskap

Nu skrivs det mycket om Civilförsvarsförbundet och hur man kan klara sig själv en tid vid en eventuell kris. Via länken nedan kan du se ett par exempel; Mikael Olergård håller kurser i krisberedskap och Tomas Warberg, som är distriktsordförande i Civilförsvarsförbundet i Värmland, ger råd om hur du kan klara en krissituation…. […]

Läs mer … from Artiklar om krisberedskap

God fortsättning

Hoppas att alla har haft en skön ledighet. Vi på kansliet är tillbaka i full fart igen och börjar planera det kommande året. Det kommer att innehålla aktiviteter som krisberedskapsvecka, utbildningar och aktiviteter i samband med 72h/Din trygghet, FRG-utbildningar och som tidigare opinionsbildning kring den så viktiga frågan om befolkningsskydd och skyddsrum. Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram från den årliga konferensen Folk och Försvar i Sälen 14-17 januari. […]

Läs mer … from God fortsättning

Civilförsvarsförbundet nämns i ny rapport från Försvarsberedningen

Onsdagen den 20 december 2017 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 till försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsberedningen lämnar i rapporten förslag som innebär att totalförsvaret ges en förbättrad förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och krig på svenskt territorium samt situationer med så kallad gråzonsproblematik. Förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader samt krig under del av denna tid ska vara utgångspunkten för planeringen och grunden för totalförsvarets […]

Läs mer … from Civilförsvarsförbundet nämns i ny rapport från Försvarsberedningen