Folk och Försvar 14-16 januari

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

2018 genomförs Rikskonferensen 14-16 januari på Högfjällshotellet i Sälen. I år deltar Civilförsvarsförbundets förbundsordförande Gunilla Nordgren och generalsekreterare Åsa Helldén Ruocco. Under konferensen lyssnar vi på debatter, deltar i möten, bevakar och passar på att lyfta frågor som är viktiga för såväl de frivilliga försvarsorganisationerna tillsammans som för Civilförsvarsförbundet som egen organisation.

Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand på Folk och Försvars hemsida där även programmet finns att ladda ned.

Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens är #fofrk. Följ Civilförsvarsförbundets twitter på @asa_ruocco och på Facebook under Civilförsvarsförbundet Sverige.