Inbjudan till försvarsutskottets öppna utfrågning om cybersäkerhet

Utfrågningen äger rum tisdagen den 17 april kl. 10.00–12.15 i Förstakammarsalen, Sveriges riksdag, ingång från Norrbro 1 B.

Klicka på länken för att läsa mer om anmälan.

Vid utfrågningen kommer deltagare från Justitiedepartementet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarets radioanstalt att delta med anföranden.

Inbjudan

Anmälan inkommen senast tisdagen den 3 april 2018.