Åsa Helldén Ruocco lämnar rollen som generalsekreterare

Åsa Helldén Ruocco, generalsekreterare sedan oktober 2016, har vid förbundsstämman valts som vice ordförande i Civilförsvarsförbundets styrelse.

 

Pressmeddelande

Solna 2018-02-19

 

Åsa Helldén Ruocco lämnar rollen som generalsekreterare och går in i Civilförsvarsförbundets styrelse

Åsa Helldén Ruocco, generalsekreterare sedan oktober 2016, har vid förbundsstämman valts som vice ordförande i Civilförsvarsförbundets styrelse. Som tillförordnad generalsekreterare utses Jan Alsander, tidigare utbildningschef för Civilförsvarsförbundet.

–Civilförsvarsförbundet har verkligen fått ett lyft det senaste två åren i och med uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar och Åsa har gjort ett gediget arbete både för ekonomin och för utvecklingen av förbundet. – Vi är mycket glada att hon nu går in i ett förtroendeuppdrag i styrelsen där hon fortsätter att arbeta med opinionsbildning och externa relationer, säger Gunilla Nordgren, Förbundsordförande.

-Jan Alsander är välkänd både inom och utom Civilförsvarsförbundet och har gjort mycket bra för uppbyggnaden av Civilförsvarsförbundet under sina många år som utbildningschef.

Rekrytering efter ny generalsekreterare påbörjas under året.

För mer information:
Gunilla Nordgren, förbundsordförande, 070-818 31 37
Åsa Helldén Ruocco, generalsekreterare, 070-277 22 97

Civilförsvarsförbundet arbetar på frivillig och ideell grund för att skapa medvetenhet om de hot och risker som finns i vardagen. Vi arbetar också för att förbättra förmågan att klara kriser i samhället. Detta gör vi genom att utbilda, informera, hjälpa och skapa opinion. Samverkan sker med kommuner, myndigheter, företag och andra samhällsnyttiga verksamheter samt enskilda. Förbundet, en av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer, grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. civil.se