Fler vill bli frivilliga

Efter att i många år ha tappat medlemmar har den återupptagna totalförsvarsplaneringen ökat intresset för att gå med i en frivilligorganisation.

Det krävs att vi har en omvärldssituation så man känner att det finns en hotbild. Det räcker med en riktigt kall vinter och snöstorm.

Klicka på länken för att läsa mer i tidningen Tjugofyra7