Civilförsvarsförbundet Härnösand

Välkommen till Härnösands Civilförsvarsförening

En av Civilförsvarsföreningens viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människor för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer
både i fred och i krig.

Det moderna samhället är mycket sårbart, men hot och risker går ofta att förebygga.
Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden på kris eller katastrof.

Bli medlem i HÄRNÖSANDS CIVILFÖRSVARSFÖRENING och skaffa dig kunskap du med!

 

Vill du veta mer, bli medlem eller kanske boka en kurs? Kontakta då:

 harnosand@civil2.se