Distrikt Västernorrland

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Västernorrland! Se våra föreningar nedan.

Trygghet, Säkerhet, Skydd och Överlevnad.

En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen,
därför vill vi ge dig kunskapen hur du klarar dig bäst.

Vi har kurser för både barn och vuxna i allt från krisberedskap, friluftssäkerhet till folkrätt. Kontakta gärna våra instruktörer om du är intresserad av en utbildning eller vill veta mer om vår verksamhet.

Instruktörer Din trygghet

Tommy Sjöberg

Uppdrag: Instruktör

Patrik Norberg

Tomas Lindberg

Uppdrag: Instruktör

Frida Dahlgren

Mattias Turesson

Telefon
Uppdrag: Instruktör

Anita Gjersvold

Uppdrag: Instruktör

Inga Isaksson

Uppdrag: Instruktör

Stina Näslund

Uppdrag: Instruktör

Robert Larsson

Uppdrag: Instruktör

Kristina Larsson

Uppdrag: Instruktör

Elisabeth Bodén

Uppdrag: Instruktör

Catarina Andersson

Uppdrag: Instruktör

Kontakta Distriktsstyrelsen

Ordförande Distrikt Västernorrland

Bertil Högblom

Kassör Distriktet

Karin Jonsson

Uppdrag: FRG-ansvarig (F)

Webbansvarig distrikt Västernorrland

Patrik Norberg

Uppdrag: FRG-ansvarig (F), Instruktör (F), Instruktör 2:6 (F), Ordförande (F), Registeransvarig (F), Spelledare Blackout (F), Totalförsvarsinformatör (D), Webbansvarig (D), Webbansvarig (F)