Vi vill bli fler!

Vi söker dig som känner att just du vill bli en del av totalförsvaret.
Kom med oss och gå våra kurser så bli vi tillsammans bättre rustade.