Civilförsvarsförbundet Piteå

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Piteå!

Om oss

Det övergripande målet är att bidra till vardaglig trygghet för invånarna, minska risker och förebygga olyckor. Information, utbildning och samverkan är viktiga verktyg för att nå målen.

  • Vi arbetar även med att stärka kommuninvånarnas förmåga att själva kunna hantera konsekvenser av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.
  • Vi ser föreningens medlemmar som viktiga aktörer och välkomna nya medlemmar. Bli medlem här.
  • Vi utbildar kostnadsfritt medlemmar till FRG (Frivilliga Resursgruppen). Mer information hittar du på vår hemsida och på vår Facebooksida. Du kan också kontakta någon i styrelsen för mer information.
  • Vi skickar kontinuerligt medlemsbrev till alla medlemmar.
  • Vi har tre till fyra medlemsmöten per år med intressanta aktiviteter som till exempel föredrag och praktiska övningar.

Kontakt med styrelsen

Ordförande

Magnus Johansson

Uppdrag: Instruktörsansvarig

Kassör

Jan-Olov Viklund

Sekreterare

Agneta Eriksson

Ledamot

Stig Sjölund

Ledamot

Jan Karlsson

Ledamot

Helena Stenberg

Uppdrag: Vice ordförande

Ledamot

Linnea Lindgren

Uppdrag: Webb/ungdomsansvarig

Kontakt styrelsen

Civilförsvarsföreningen Piteå