Civilförsvarsförening Piteå

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Piteå! Vi är en ideell och demokratisk frivilligorganisation.

Inbjudan till utbildning

Söndag den 18/9 klockan 13-17 bjuder Civilförsvarsföreningen Piteå in samtliga medlemmar, som inte tillhör FRG-organisationen, till utbildning i HLR, första hjälpen och hemberedskap. I mån av plats kan andra också få delta. Utbildningsansvariga är Magnus Johansson och Carolina Löf. Anmälan till Britta Svensson 070-377 42 89.

Om oss

Det övergripande målet är att bidra till vardaglig trygghet för invånarna, minska risker och förebygga olyckor. Information, utbildning och samverkan är viktiga verktyg för att nå målen.

  • Vi arbetar även med att stärka kommuninvånarnas förmåga att själva kunna hantera konsekvenser av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.
  • Vi ser föreningens medlemmar som viktiga aktörer och välkomna nya medlemmar. Bli medlem här.
  • Vi utbildar kostnadsfritt medlemmar till FRG (Frivilliga Resursgruppen). Mer information hittar du på vår hemsida och på vår Facebooksida. Du kan också kontakta någon i styrelsen för mer information.
  • Vi skickar kontinuerligt medlemsbrev till alla medlemmar.
  • Vi har tre till fyra medlemsmöten per år med intressanta aktiviteter som till exempel föredrag och praktiska övningar.

Kontakta oss

Britta Svensson
Ordförande
E-post: britta.y.svensson@telia.com
Mobil: 070-377 42 89

Magnus Johansson
Vice ordförande
E-post: maagen03@gmail.com
Mobil: 070-300 07 86

Jan-Olov Viklund
Kassör
E-post: janolov.viklund@bahnhof.se
Mobil: 070-658 33 70

Agnes Szögi
Sekreterare/medieansvarig
E-post: agnesmedia@telia.com
Mobil: 070-520 40 66

Stig Sjölund
Ledamot
E-post: stigoskar@yahoo.se
Mobil: 070-361 28 36

Agneta Lindström
Ledamot
E-post: agneta_lindstrom@yahoo.se
Mobil: 070-313 06 30

Jan Karlsson
Ledamot
E-post: jan.jakobsbrunn@gmail.com

Carolina Löf
Ledamot
E-post: carolina_lof@agkrakviken
Mobil: 076-141 62 93

Magdalena Nordsvahn
Ledamot
E-post: magdanordsvahn@agkrakviken
Mobil: 070-653 13 45

Fredrik Sundström
Ledamot
E-post: minepost1980@gmail.com
Mobil: 072-248 80 23