Civilförsvarsförening Piteå

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Piteå! Vi är en ideell och demokratisk frivilligorganisation.

Det övergripande målet är att bidra till vardaglig trygghet för invånarna, minska risker och förebygga olyckor. Information, utbildning och samverkan är viktiga verktyg för att nå målen.

  • Vi arbetar även med att stärka kommuninvånarnas förmåga att själva kunna hantera konsekvenser av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.
  • Vi ser föreningens medlemmar som viktiga aktörer och välkomna nya medlemmar. Bli medlem här.
  • Vi utbildar kostnadsfritt medlemmar till FRG (Frivilliga Resursgruppen). Mer information hittar du på vår hemsida och på vår Facebooksida. Du kan också kontakta någon i styrelsen för mer information.
  • Vi skickar kontinuerligt medlemsbrev till alla medlemmar.
  • Vi har tre till fyra medlemsmöten per år med intressanta aktiviteter som till exempel föredrag och praktiska övningar.