Ny ordförande i Piteå

Vid årsmötet i början av mars detta år valde föreningen bland annat en ny ordförande samt hade besök av chefen för Norra militärregionen Thorbjörn Hansson. Thorbjörn informerade om det aktuella säkerhetsläget och underströk vikten av försvarsvilja i lokal samhället.

– Här är erat och alla andra organisationers arbete för att stärka motståndskraften helt ovärderligt sa han bland annat.

Vid årsmötet avtackades också Britta Svensson för sitt mångåriga arbete som ordförande för Civilförsvarsföreningen Piteå. Hon uppvaktades med blommor både från föreningens medlemmar och från FRG genom dess ordförande Birgitta Wellborg.
Den nya styrelsen fastställdes enligt följande: Magnus Johansson, ordförande, Helena Stenberg, vice ordförande Agneta Eriksson, sekreterare, Linnea Lindgren, ungdoms – webbansvarig, Jan-Olov Viklund kassör och Stig Sjölund samt Jan Karlsson som ledamöter.

Nya styrelsen samlad.