Bokmässan 2022

I vår monter på Bokmässan tjuvstartar vi med Krisberedskapsveckan, med information om hemberedskap med fokus på livsmedel/mat. Varje dag lottar vi ut två krisryggsäckar fyllda med hållbara, energirika och lättlagade livsmedel!I övrigt informerar vi om förbundets kursverksamhet Din trygghet och värvar nya medlemmar. Bilder från mässan […]

Läs mer… from Bokmässan 2022

Information om Krisberedskapsveckan

Idag tisdag 23 augusti har kansliet skickat ut information angående Krisberedskapsveckan till föreningar och distrikt. Alla dokument (inklusive QR-kod för våra webbutbildningar) går även att hitta på vår sida om Krisberedskapsveckan 2022. Här hittar du även mer information om kampanjen och viktiga länkar. Stort lycka till med aktiviteter och engagemang under Krisberedskapsveckan! […]

Läs mer… from Information om Krisberedskapsveckan

Hundratals frivilliga utbildas för att stödja vårdens krisberedskap

I ett första steg kommer vi att utbilda 300 frivilliga. De ska till exempel kunna transportera vatten, vägleda patienter och andra praktiska insatser som underlättar för regionen att kunna fortsätta bedriva den samhällsviktiga vården. Målbilden är att varje sjukhus ska ha en frivillig resursgrupp. För att gå med i en frivillig resursgrupp (FRG) behöver du vara mellan 16-70 år och vara medlem i en frivilligorganisation. Frivilliga från andra intresseföreningar kan också vara med, till exempel orienterare. Alla går en grundutbildning […]

Läs mer… from Hundratals frivilliga utbildas för att stödja vårdens krisberedskap

Skogsmässa i Överkalix

Skogsmässan har fokus på det privata familjeskogsbruket i norra Sverige. Mässan består av utställningar och ett skogsforum med bland annat konferenser, utbildningar, workshops och seminarier. Det finns en Hitta Vilse-station i anslutning till utställningsområdet. Åsa Hagelberg kommer att ha hand om Hitta Vilse för barnen. De barn som gått ”Hitta Vilse”-stigen får diplom och ett Hitta Vilse-pussel. Civilförsvarsförbundet Överkalix kommer demonstrera hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare. De besökare som önskar kommer även få möjligheten att praktiskt prova på de olika momenten. […]

Läs mer… from Skogsmässa i Överkalix

Nationell totalförsvarsdag 18 juni i Malmö

Under dagen kommer allmänheten kunna lära sig mer om det svenska totalförsvaret, prova på olika aktiviteter och ta del av uppvisningar. Allmänheten kommer även att träffa myndigheter och frivilligorganisationer och få spännande möjligheter att engagera sig för att vara med och bidra. Syftet med dagen är att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret visa hur samhället förbereds för olika typer av kriser och hot informera om hur alla i Sverige har en viktig roll att bidra i försvaret av Sverige Evenemanget […]

Läs mer… from Nationell totalförsvarsdag 18 juni i Malmö

Kontanter avgörande för en god beredskap

Att vi har ett fortsatt fungerande kontant­system är en av de mest kritiska delarna i vår beredskap, menar Ammi och Björn. De tar även upp att MSB i sin broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” rekommenderar att alla ska ha en summa kontanter hemma för att klara inköpen under en tid om de digitala betal­systemen slutar att fungera. Ammi och Björn vill att politiken kliver fram och ser till att kontanterna blir kvar i Sverige. Här kan du läsa hela […]

Läs mer… from Kontanter avgörande för en god beredskap

Firandet av Civilförsvarsförbundets dag

Vissa föreningar hade ett strålande vädret och de hade många intresserade besökare. Andra föreningar hade inte riktigt lika tur med vädret utan fick stå ut med regn, blåst och kyla. Exempel på föreningarnas aktiviteter: Informerat allmänheten om hemberedskap och krisberedskap Visning av krislådan Utdelning av vår nya broschyr och av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” Pratat med folk om att vara väl förberedda och om vikten av att engagera sig Civilförsvarsföreningen Mark genomförde dagen som ett samarrangemang med Bilkåren, […]

Läs mer… from Firandet av Civilförsvarsförbundets dag

Vinnarna i utmaningen När allt blev tyst och mörkt

Utmaningen handlade om att eleverna skulle resonera kring hur de kan förbereda sig för, och hantera, en krissituation. Det kunde till exempel vara att elen bryts eller att vattnet i kranen försvinner. Sedan skulle eleverna gestalta hur de kan förbereda sig och/eller göra för att klara den svåra situationen på bästa sätt. Eleverna fick själva välja hur de skulle göra gestaltningen. De vinnande klasserna Stort grattis säger vi i Civilförsvarsförbundet till alla vinnarna i utmaningen När allt blev tyst och […]

Läs mer… from Vinnarna i utmaningen När allt blev tyst och mörkt