Medlemsmöte (VMM)

Måndag 5 juni klockan 18:00-19:00 håller vi ett digitalt informationsmöte för våra medlemmar. Inbjudningarna har skickats ut via mejl idag. Ibland hamnar våra mejl i skräpposten, så om du inte har fått någon inbjudan, kolla så att den inte har hamnat i din skräppost. Hör annars av dig till vår kommunikatör så skickar hon ut en ny inbjudan till dig: emma.riklund@civil.se […]

Läs mer… from Medlemsmöte (VMM)

Vinnarna i utmaningen för fjärdeklassare

”När allt blev tyst och mörkt” är en utmaning för elever i årskurs fyra där eleverna ska resonera kring hur de kan förbereda sig för och hantera en krissituation. Sedan ska eleverna på valfritt sätt gestalta hur de kan klara av den svåra situationen på bästa sätt. De vinnande klasserna Här presenteras vinnarna i Civilförsvarsförbundets utmaning för årskurs fyra. På grund av många deltagare och fina gestaltningar har prislistan utökats. STORT GRATTIS säger vi i Civilförsvarsförbundet till alla vinnarna: Vi […]

Läs mer… from Vinnarna i utmaningen för fjärdeklassare

Hearing om Frivilligorganisationernas samarbetskommittés remissvar

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Utredningens uppdrag har sin bakgrund i ett försämrat säker­hets­politiskt läge i Sveriges närområde, vilket föran­lett en åter­upp­byggnad av det civila försvaret. Uppdraget har omfattat tre sak­områden; skydds­rum, utrymning och inkvarte­­ring. I november 2022 lämnad utredaren sin rapport Ett stärkt skydd för […]

Läs mer… from Hearing om Frivilligorganisationernas samarbetskommittés remissvar

Föreläsning om hemberedskap

Föreläsning riktar sig till dig som är medlem i Civilförsvarsförbundet. Syftet med föreläsningen är att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris. Datum: Måndag 8 majTid: Klockan 18:00 – 20:00Tema: HemberedskapFöreläsare: Patrik Svensson Inbjudan till föreläsningen har skickats ut via mejl. Har du inte fått någon inbjudan? Kolla i din skräppost då den kan ha hamnat där. Annars hör du av dig till Emma så hjälper hon dig: emma.riklund@civil.se […]

Läs mer… from Föreläsning om hemberedskap

Inbjudan till föreläsning

Idag har det gått ut ett mejl till alla våra medlemmar (som vi har en mejladress till) med en inbjudan till digital föreläsning. Om du inte har fått något mejl, kolla din skräppost då mejlet kan ha hamnat där. Kontakta annars vår kommunikatör Emma så hjälper hon dig: emma.riklund@civil.se Föreläsningen kommer att hållas digitalt via Teams. Datum: Lördag 6 maj 2023 Tid: Klockan 16-17 Föreläsare: Förbundsordförande Ammi Axelsson Ämne: Demokrati […]

Läs mer… from Inbjudan till föreläsning

Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23

Mellan den 17 april och 11 maj genomförs Aurora 23, den största svenska militärövningen sedan kalla kriget. Idag inleds en ny fas i övningen, där kriget kommer till Sverige. För att öva åtgärder vid mobilisering på ett verklighetstroget sätt kommer den nya övningsfasen att inledas med ett radiosänt mobiliseringsmeddelande. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från […]

Läs mer… from Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23

Kampanj på hjärtstartare

En hjärtstartare är en väl värd investering för företag, samfälligheter och föreningar. Eller kanske du och din familj vill ha en egen hjärtstartare? Just nu har vi kampanj på hjärtstartare i vår butik civilab.se. Hjärtstartaren är avsedd för lekmän och för placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Med minimal träning kommer du att känna dig så trygg att det är möjligt för dig att rädda livet på en medarbetare, en vän, […]

Läs mer… from Kampanj på hjärtstartare

Aurora 23

Övningen är den största svenska militärövningen sedan kalla kriget. Totalt kommer omkring 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder att delta. Scenariot är att Sverige angrips av en främmande krigsmakt måndagen den 24 april. På förmiddagen kommer ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i via Sveriges Radio P4 över hela landet. Aurora 23 kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningen kommer att synas över hela landet, men det är […]

Läs mer… from Aurora 23

Krisberedskapsveckan byter namn till Beredskapsveckan

Krisberedskapsveckan initierades för sju år sen och kampanjen berörde då i första hand beredskap för stora olyckor och kriser. Namnet Beredskapsveckan svarar numera bättre mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot, både fredstida allvarliga olyckor och kriser men också krig. Namnbytet innebär att vi behöver fasa ut det gamla namnet på våra webbsidor, i direktlänkar och visst kampanjmaterial. MSB vill att vi siktar på att ha namnändringen genomförd till kampanjstart vecka 39. Namnet Beredskapsveckan gäller från nu i dagligt […]

Läs mer… from Krisberedskapsveckan byter namn till Beredskapsveckan