Digital undersökning om trädgårds- och odlingsvanor

Svensk Trädgård försöker samla in bättre underlag kring vad som odlas i trädgårdar och vad det betyder för självhushållning. Du kan delta i deras digitala enkätundersökning, som innehåller olika frågor om dina ställningstagande och attityder till trädgård och miljö samt vilka nyttoväxter som odlas och vad som bidrar till din självförsörjningsgrad.

Enkäten är öppen till och med augusti och tar ungefär 20 minuter att genomföra. Bland alla de som besvarar enkäten och uppger sina kontaktuppgifter lottas 20 presentkort på böcker ut.

Det finns många trädgårdar och fritidsodlare i landet men statistiken är bristfällig. Därför behöver vi er hjälp för att få en aktuell bild av era trädgårdar och odlingar. Det gör ni genom att delta i en digital omfattande  enkätundersökning med olika frågor om era ställningstagande och attityder till trädgård och miljö samt vilka nyttoväxter som odlas och vad som bidrar till er självförsörjningsgrad.

Motsvarande frågor kommer under våren att besvaras av en panel bestående av ett representativt urval av Sveriges befolkning. Era svar, som redan trädgårdsintresserade, blir ett värdefullt komplement till den undersökningen. Kommer era svar att skilja sig från befolkningen i stort? Har ni andra åsikter i miljöfrågor relaterade till trädgård än era grannar?

Enkäten är öppen till och med augusti och tar ungefär 20 minuter att genomföra. De två sista frågorna är mest omfattande att besvara och ta er tid att fylla i alla efterfrågade värden för de grödor ni odlar!

Vi rekommenderar att ni fyller i enkäten via en dator där ni har bättre översikt och inte via mobilens lilla skärm.

 

Källa: Anmälan till årets trädgårdsspaning 2024 – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)