Information angående Civilförsvarsförbundets dag

I dag har vi skickat ut information om Civilförsvarsförbundets dag till alla distrikt och föreningar. Informationen har gått ut via mejl till era civil2-mejl.

Lördag 4 maj är det dags för årets Civilförsvarsförbundets dag. Temat för i år är Från Tanke till Handling. På dagen kan ni gå ut och rekrytera nya medlemmar och visa krislådan. På kvällen kommer vi att hålla en digital föreläsning om vårt arbete med Innovationsplattformen ”Mat till alla – Nära och tillsammans!”.

Inför Civilförsvarsförbundets dag så har vi tagit fram en ny flyer som vi kallar ”Från tanke till handling”. Den handlar om hur vi tillgodoser våra grundbehov i en krissituation och om vikten av att skaffa en egen beredskap. Du kan beställa flyern ”Från tanke till handling” och broschyren ”Beredskap hemma” till Civilförsvarsförbundets dag.

Mer information finns i utskickat mejl och på föreningarnas sida på hemsidan.