Försvarsminister Pål Jonsson besökte Rädd eller beredd

Försvarsminister Pål Jonsson kom och pratade om totalförsvaret vid utbildningen av nya Rädd eller beredd-informatörer i helgen. Därefter fick han en visning i utställningen.

I helgen utbildades 25 nya informatörer för projektet Rädd eller beredd. Försvarsminister Pål Jonsson kom på besök och pratade om totalförsvaret. Han talade i cirka 20 minuter och fick många bra frågor efteråt. Pål Jonssons budskap till gymnasieeleverna var att det är viktigt att ta värvning.

Efter hans tal fick han en visning i utställningen Rädd eller beredd som stod vid Tingvalla gymnasiet i Karlstad.

Rädd eller beredd

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om att vi alla behövs i samhällets beredskap för kriser och krig. Utställningen är interaktiv och upplevelsebaserad i form av en flyttbar container som står i anslutning till olika gymnasieskolor. Den är helt kostnadsfri för skolan.

Rädd eller beredd är ett samarbete mellan myndigheterna Statens försvarshistoriska museer (SFHM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Utbildningsansvarig är Tina Nordén från Civilförsvarsförbundet.

Utställningen bemannas av utbildade informatörer som tillhör olika frivilliga försvarsorganisationer.