Vad gör en medlem?

Medlem

Civilförsvarsförbundet är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen. Genom att gå våra utbildningar och ta del av information på hemsida, nyhetsbrev och i sociala medier utökar du också dina egna kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället. Du kan delta i aktiviteter som anordnas i din lokalförening eller gå kurser. Genom att bli medlem stödjer du också Civilförsvarsförbundets verksamhet.

Medlem med funktionärsuppdrag

Har du tid och energi för att bli en av de drivande krafterna i lokalföreningen? Då kan du bli funktionär och ta på dig uppdrag i styrelsen, bli drivande i olika verksamheter som föreningen är engagerad i, till exempel Frivilliga Resursgruppen, Hjärta att hjälpa, opinionsbildning, verksamhetsutveckling och genomförande av olika aktiviteter. Har din lokalförening en Akutgrupp kan du engagera dig i den. Du kan också vara med och bygga upp Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp i din kommun.

Medlem med instruktörsuppdrag

Återkommande utbildar vi nya instruktörer inom förbundets olika utbildningsområden. Om du blir antagen till instruktörsutbildning får du själv hålla kurser för allmänheten eller våra företagskunder (företag, organisationer och myndigheter). Utbildningarna lär ut bland annat åt hur man skyddar sig själv och hjälper andra.

Medlem med uppdrag i Frivilliga Resursgruppen

Som medlem har du även möjlighet att ingå i Frivilliga Resursgruppen (FRG). En frivillig resursgrupp är ett komplement till kommunens ordinarie resurser och rycker in vid olika händelser i samhället. Du får gå en grundutbildning på 36 timmar, där du får lära dig om krisberedskap, sjukvård och brandkunskap. Vidare kan du gå påbyggnadsutbildningar som till exempel kriskommunikation, FRG-ansvarig och FRG-ledare. En lathund hur du blir en del av Frivilliga Resursgruppen hittar du här: Bli en del av Frivilliga Resursgruppen

Om det inte finns någon Frivillig Resursgrupp just där du bor kanske det är du som ska vara med att starta en?

Medlem med försäljningsuppdrag

Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar vänder sig till företag, organisationer och myndigheter. Vi utbildar i bland annat hjärt-lungräddning och första hjälpen. Överskottet från företagsutbildningarna går till  Civilförsvarsförbundets verksamhet. Men du som säljer in kurser har möjlighet att få ersättning för ditt engagemang.