Bli en del av Frivilliga Resursgruppen

Att Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. I samband med skogsbranden i Västmanland har FRG fått lovord från myndigheter, landshövdingar och media. Men hur ska du göra för att bli en del av detta? Här kommer lathunden.


1.
Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation, vilken är valfritt. En lista över samtliga frivilliga försvarsorganisationer finns här. Medlem i frivilliga försvarsorganisationen Civilförsvarsförbundet blir du här.

2. Titta om det finns Frivillig Resursgruppen finns på din ort. Det gör du via denna sida.

3. Kontakta FRG-ansvarig inom Civilförsvarsförbundet i det distrikt (län) som din kommun ingår i. Beroende på om Frivilliga Resursgruppen redan finns eller inte finns i din kommun finns två alternativ.

A) Om Frivilliga Resursgruppen finns i kommunen, berätta för den som är FRG-ansvarig att du önskar vara med i den befintliga Frivilliga Resursgruppen. Det är kommunens behov av frivilliga som avgör om det finns plats för fler i befintlig resursgrupp.

B) Om Frivilliga Resursgruppen inte finns i din kommunen finns ytterligare två alternativ.

1. Du är den som hjälper till att starta upp Frivilliga Resursgruppen*

2. Du ingår i Frivilliga Resursgruppen i en närliggande kommun.

4. Den som är ansvarig för Frivilliga Resursgruppen (FRG-ansvariga) i din kommun är den som informerar dig om när nästa grundutbildning för FRG-medlemmar ska genomföras och ser till att du blir anmäld till det kurstillfället.

5. När grundutbildningen är genomförd ingår du i kommunens Frivilliga Resursgrupp och kan delta i övningar och skarpa uppdrag. Om du vill ta ett större ansvar kan du i samråd med  FRG-ansvarig söka utbildning för att bli FRG-ansvarig, FRG-ledare eller kriskommunikatör.

* Det är kommunen som beslutar om Frivilliga Resursgruppen ska starta. Om kommunen vill starta ansöker du för att genomgå utbildningen till FRG-ansvarig.

Läs mer om Frivilliga Resursgruppen på civil.se/frg

Text: Joel Sundberg