Grannsamverkan

mot brand och hjärtstopp

Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp, kallad Blötbergsmodellen, är något så enkelt som att man samarbetar med sina grannar.

Genom att utbilda sig tillsammans i livräddande och förebyggande åtgärder och sedan öva tillsammans stärks inte bara den egna och grannarnas möjligheter att överleva ett hjärtstopp eller en brand utan också gemenskapen och sammanhållningen i grannskapet. Även det sistnämnda har visat sig ha stor betydelse för människors hälsa.

Alla kan göra något

På många platser i Sverige kan det ta lång tid eller mycket lång tid innan räddningstjänst eller ambulans når fram efter ett larm och professionell hjälp kan påbörjas. Genom att grannarna också larmas vid ett larm till SOS 112 kan den drabbade snabbare få hjälp.

Alla frivilliga har inte de professionellas möjligheter och kunskap men tillräcklig kunskap, utrustning och möjlighet att genomföra livräddande åtgärder i väntan på att de professionella hjälparna når fram.
Det är tiden mellan larm och hjälp som måste minimeras och här har vi nu en utmärkt möjlighet att korta ner den genom eget engagemang.

I det här dokumentet hittar du förslag på arbetsgång för att starta en egen grannsamverkan mot brand och hjärtstopp i ditt grannskap.
Har du frågor kan du kontakta Civilförsvarsförbundet på telefon 08-629 63 60.

Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss – både som individer och tillsammans.