Civilförsvarsförening Medelpad

Timrå Sundsvall Ånge

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad

Utbildningar

Är du intresserad av att boka någon av våra kostnadsfria kurser om?
”Din trygghet” omfattar följande utbildningar: Hemberedskap, HLR-Första hjälpen, Säker senior,
Säker med barn och Brandkunskap.

Här kan du läsa om mer om utbildningarna

Mejla till medelpad@civil2.se eller ringa 076-776 50 04 och berätta vad du är intresserad av så
bokar vi ett eller flera kurstillfällen.

Frivilliga Resursgruppen Medelpad

FRG är en grupp frivilliga som är utbildade, förberedda och villiga att rycka ut om de kommunala resurserna inte räcker till när oförutsedda händer. Gruppen ägs av kommunerna i Medelpad gemensamt och administreras av Civilförsvarsförbundet Medelpad. Vill du vara en del i vår grupp så kan du läsa mer här!

Kontakta föreningen

Ordförande

Patrik Norberg

Uppdrag: Instruktör ”Din Säkerhet”, FRG-ansvarig, FRG-instruktör, FRG-coach, Totalförsvarsinformatör

vice Ordförande

Mattias Thuresson

Uppdrag: Instruktör ”Din Säkerhet”, FRG-ansvarig