Civilförsvarsförbundet Medelpad

Din civilförsvarsförening i Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation.
Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad

Aktiviteter

Utbildningar

Boka någon av våra kostnadsfria kurser!
”Din trygghet” omfattar följande utbildningar: Hemberedskap, HLR-Första hjälpen, Säker senior,
Säker med barn, Brandkunskap och Rädd eller Beredd.

Här kan du läsa om mer om utbildningarna

För bokning:
Mejl: medelpad@civil2.se
Mobil: 076-776 50 04.

Frivilliga Resursgruppen Medelpad

FRG är en grupp frivilliga som är utbildade, förberedda och villiga att rycka ut om de kommunala resurserna inte räcker till när oförutsedda händer. Gruppen ägs av kommunerna i Medelpad gemensamt och administreras av Civilförsvarsförbundet Medelpad. Vill du vara en del i vår grupp så kan du läsa mer på frivilligaresursgruppen.se!

Kontakta föreningen

Ordförande

Patrik Norberg

Uppdrag: Instruktör ”Din Säkerhet”, Spelledare Rädd eller Beredd, FRG-ansvarig, FRG-instruktör, FRG-coach, Totalförsvarsinformatör.

vice Ordförande

Mattias Thuresson

Uppdrag: Instruktör ”Din Säkerhet”, FRG-ansvarig

Sekreterare

Lena Funset Norberg

Uppdrag: FRG-resurs

Kassör

Preethi Huczkowski

Uppdrag: FRG-resurs

Ledamot

Per-David Wennberg

Uppdrag: FRG-resurs

Ledamot, Aktivitetsansvarig

Annsofi Ekhaga

Uppdrag: FRG-ledare