Civilförsvarsförbundet Solna-Sundbyberg

Vi utbildar i trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Välkommen du också till vår civilförsvarsförening!

Hemberedskap Sundbybergs Pensionärsråd oktober 2023

Per Völker från Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening informerade om hemberedskap och andra viktiga frågor i en krissituation. Deltog gjorde också säkerhetsstrateg Göran Forsström, Sundbybergs stad och Leif Elofsson som tidigare har arbetat på MSB. Det var också Leif som höll i mötet.

Tillsammans Försvarar vi Sverige

Torsdagen 28 september genomfördes föreläsningen ”Tillsammans Försvarar vi Sverige”. Föreningens vice ordförande är av Försvarsutbildarna certifierad instruktör. Föreläsningen tar upp aktuellt omvärldsläge, kriser i samhället, försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisation som tillsammans utgör totalförsvaret. Dessutom ingår gruppdiskussioner och gruppövningar.

Föreläsningen arrangerade vi i Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening tillsammans med Sundbybergs Stad. Säkerhetsstrateg Göran Forsström, Sundbybergs stad tillsammans med Matteus Furemalm

Solna-Sundbyberg Civilförsvarsförening ordnar gärna fler föreläsningar. Kontakta ordförande för mer information

Civilförsvarsförbundets dag 6 maj 2023

Förbundet vill uppmärksamma att Sverige firar 500 år som nation med fokus på försvarsvilja och demokrati. Kom och träffa oss i föreningen. Vi är på plats i Solna centrum klockan 11.00-14.00

Föreningsstämma 27 mars 2023

Vid stämman valdes Sofia Paulsson, Solna, till ny ordförande för Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening

Kontakt Solna-Sundbybergs Civilförsvarsförening

Ordförande

Sofia Paulsson

Vice ordförande

Matteus Furemalm

Kassör

Ann Lundberg

FRG-ansvarig

Christina Nordén

Harald Frostvide

Uppdrag: Webbansvarig

Kristina Sjödell