Föreläsning: Tillsammans försvarar vi Sverige

Torsdag 28 september
En föreläsning som ger en djupare förståelse av behovet att bygga ett robust svenskt totalförsvar.
Föreläsningen beskriver det förändrade omvärldsläget och vilka krav det ställer på vårt
totalförsvar. De ämnen som tas upp är bland annat omvärldsläget, försvarsvilja, lagstiftning,
krishanteringssystem, civilt försvar och militärt försvar. Föreläsare är föreningens vice ordförande
Matteus Furemalm och genomförs torsdag 28/9 i Allaktivitetshuset i Sundbyberg 18.00-20.30. Det är
begränsat antal platser så föranmälan krävs. Anmäl till f.matteus.maria@gmail.com. Om det blir
fullbokat så ordnar vi ytterligare en föreläsning senare i höst. Det bjuds på kaffe/te och smörgås.