FFO:ers roll i totalförsvaret

Den femtonde maj höll vi i samarbete med Stockholms Bilkår en föreläsning om frivilliga försvarsorganisationers roll i totalförsvaret på Drottning Viktorias Örlogshem.

Medverkade gjorde Sandra Buijsse och Erik Bergström från Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd som talade om frivilliga försvarsorganisationers roll vid en eventuell krigs- eller krissituation samt Sundbybergs stads säkerhetsstrateg Göran Forsström som berättade om hur en kommun kan samarbeta med FFO:er eller Frivilliga reusrsgrupper (FRG)

Det var begränsat med platser men stort intresse vid föranmälan och mycket välbesökt. Styrelsen hoppas vi ska kunna genomföra fler liknande evenemang under året.