Distrikt Östergötland

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Östergötland! Se våra föreningar nedan.

Distriktsstyrelse

Distriktsordförande
Anders Enström
070-289 28 99, ostergotland@civil.se

Vice distriktsordförande
Pär Kronström
070-318 81 64, kindacff@gmail.com

Ledamöter
Pär Kronström
Martin Blomberg
Gunilla Engström
Anders Enström

Ersättare
Lars-Göran Svensson
Karl Serrander

Instruktörer

Birgitta Pettersson

Namn

Telefon

Carina Brage

Gunnel Cassel-Söderbäck

Martin Blomberg

Akutgruppen

Vi är på plats om något händer!

Vi är utrustade med

 • akutväska
 • nackkrage
 • hjärtstartare
 • bårar
 • mm.

Vårt uppdrag är att

 • vidta åtgärder för att säkerställa livsviktiga kroppsfunktioner
 • förhindra, lindra eller ge hjälp vid olika typer av skador och sjukdomar
 • avgöra om 112 ska larmas eller om den drabbade bör uppsöka läkare. sköterska eller motsvarande

Vår utbildning innehåller

 • akuthjälp skada/sjukdom
 • skador i skelett och muskler (utbildning nackkrage)
 • D-HLR
 • barnolycksfall
 • sjukdomar
 • förgiftningar
 • säkerhet i bostadsmiljö
 • brandskydd
 • krishantering
 • kylskador/brännskador
 • fördjupning sportskador
 • riktlinjer och organisation

Förfrågan och bokning

Samordnare:
Gunilla Engström
Tel: 073-0301523

Gruppansvarig:

Teknisk support: