Civilförsvarsförbundet Alvesta

Välkommen till Alvesta civilförsvarsförening!

Alvesta Civilförsvarsförening uppmärksammade att Alvesta kommun planerat och färdigställt en lekplats på Högåsen. Brandinspektör Mats Friman lärde ut hör man grillar säkert och hur man kan göra upp eld i skog och mark. Dessutom anordnades en Hitta Vilsestig där barnen fick lära sig hur man gör om man råka komma vilse i skogen. Det finns nu en Hitta Vilse stig i Moheda hembygdspark Du har väl besökt den med din familj!