Civilförsvarsförening Alvesta

alvesta-vilse-stig

Välkommen till Alvesta civilförsvarsförening

Alvesta Civilförsvarsförening uppmärksammade att Alvesta kommun planerat och färdigställt en lekplats på Högåsen. Brandinspektör Mats Friman lärde ut hör man grillar säkert och hur man kan göra upp eld i skog och mark. Dessutom anordnades en Hitta Vilsestig där barnen fick lära sig hur man gör om man råka komma vilse i skogen.