Kallelse till årsmöte

Alvesta civilförsvarsförening kallar sina medlemmar till årsmöte 2023.

Datum och tid: 18 oktober klockan 18.00

Plats: I föreningslokalen.

Föranmälan till Tommy.kreutner@civil2.se