Distrikt Kronoberg

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kronoberg/Olofström!

Kontaktuppgifter till Olofströms Civilförsvarsförening

Olofströms Civilförsvarsförening

Kontakta oss

Skicka ett mail till civilkronoberg@telia.com eller sms:a till 070-20 24 552.

Kallelse till årsmöte

Årsmöte Kronoberg  / Olofström
2023 05 15
Kl 14.oo
Växjö
Välkommen med anmälan
civilkronoberg@telia.com

Medlemmar i Tingsryds Civilförsvarsförening
Torsdag den 27 maj kl 19.00
Möte plattform ZOOM
Ta ner ZOOM på din digitala media och be om hjälp om det ej fungerar
Ring 070-20 24 552 Rolf
Anmäl dit deltagande till rolf.wimhed@telia.com

Välkommen till årsmöte du som är medlem
Lördag 29 maj kl 9.00
Mötet hålls med anslutning ZOOM
För länk sänd din anmälan till
civilvaxjo@telia.com
Eller ring Rolf: 070-2024552

Utbildning

Varje år skadas 75 000 äldre personer i fallolyckor, som är den vanligaste typen av olyckor med allvarliga konsekvenser. En tillvaro utan olyckor och skador är svårt att tänka sig. Varje dag inträffar olyckor där människor, egendom eller miljö skadas. Men mycket går att undvika med rätt kunskap. Vi på Civilförsvarsförbundet lär ut handfasta tips för förebyggande åtgärder. De kunskaper du tar med dig från oss har du nytta av hela livet.

Omfattar 2-8 timmar, är kostnadsfritt och riktar sig till grupper om minst 10 -12 personer.
Kursen anpassar ni själva efter era behov. Anmäl er direkt här på webben. En av våra instruktörer tar sedan kontakt med er för närmare överenskommelse om tid, plats och kursupplägg.

”Din trygghet” innehåller:

  • Vår sårbarhet, 2 timmar
  • Avhjälpande: personskador, 1 timme, brand, 1 timme
  • Förebyggande: bostad/närmiljö, 1 timme, utomhus, 1 timme, krisberedskap, 1 timme.

Instruktören tillsammans med beställaren anpassar kursen till målgruppen.
Exempel på särskilda målgruppsanpassningar är:
Säkrare seniorer och Säkrare barn och föräldrar.

För barn mellan 4 och 10 år. Vuxna anhöriga går kursen tillsammans med barnen i grupp om minst 10 till 12 deltagare.

  • Hitta Vilse – friluftssäkerhet för barn, 2-3 timmar
  • Kattis och Roffe – förebygger barnolycksfall, 2-3 timmar
  • Hembert – förbereder barn inför elavbrott, 2-3 timmar

Instruktörer

FRG-instruktör

Namn

Neveen Hamzeh

FRG-instruktör

Kjell Amilon

Mohamed Salah

Agneta Elmdahl

Första hjälpen H.L.R.+D Huvudinstruktör, Hitta Vilse, FRG

Rolf Wimhed

Tommy Kreutner

Daniel Dahlberg

Hemberedskap / F.d. brandman Ljungby

Lars Nordqvist