Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets Krisberedskapsvecka genomförs vecka 39, 26 september – 2 oktober.

Tema: Mat

Temat för Krisberedskapsvecka 2022 är mat, med fokus på livsmedelsförsörjning ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar
  • Att grannar har hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Budskap

Huvudbudskapet är ”Du är en del av Sveriges beredskap”. Det var även budskapet för kampanjen 2021 då temat var demokrati. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.