Långa elavbrott vanligare

Listerlandet, Bollnäs, Arboga, Malmö, Rödeby och Köping är några av de ställen som senaste dygnen drabbats av elavbrott. Hur länge elen är borta är svårt att veta men enligt en ny rapport från Energimarknadsinspektionen har elavbrotten blivit längre.

Energimarknadsinspektionen har gjort en sammanställning över elavbrotten under 2013. Det visar på att leverantörerna har färre elavbrott jämfört med 2012 men att de elavbrott som uppstår hade längre varaktighet.

– Trots att inga avbrott får vara längre än 24 timmar enligt ellagen var det 70 000 kunder, 1,4 procent, som drabbades av elavbrott som var längre än ett dygn, säger Gustav Mörée, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

Under 2012 var det cirka 3000 kunder som drabbades av elavbrott längre än 24 timmar. Elavbrott längre än 12 timmar drabbades cirka 160 000 kunder av under 2013.

– Vid ett längre elavbrott gäller det att vara förberedd och ha en plan för hur grundbehoven ska kunna tillgodoses även utan el. Något som kan vara utmanande då många är beroende av el för att kunna laga mat, skaffa vatten eller få information, säger Anders M. Johansson, Generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet har tips och råd för hur personer på bästa sätt ska klara ett elavbrott. De populäraste tipsen är hur man kan tillgodose vatten och mat samt en checklista som hjälper dig att vara förberedd vid ett längre elavbrott.

Läs hela Energimarknadsinspektionens rapport här

Passa även på att spana in alla våra tips och råd.

Text: Joel Sundberg
Foto från Blackout – spelet om Elköping