Blackout

 

Blackout är ett kunskapsspel som sätter individens och samhällets ansvar vid en kris i fokus. Utifrån olika förutsättningar får deltagarna lösa utmaningar de ställs inför vid ett omfattande elavbrott, både som individer och som ansvariga tjänstemän och politiker. Spelet är uppdelat i två delar:

Familjeduellen – Hur påverkas du och din familj vid en kris? Vilket ansvar har vi själva?
Kommunduellen
– Vilket ansvar har kommunen? Vad gör samhället? Vad gör kraftbolagen?

Spelas i grupp om 15 – 30 deltagare.
Speltid: cirka 2,5 timme.

För vem?

Kursen är framtagen för högstadie- och gymnasieskolans elever.

Hur spelar man?

En spelinstruktör kommer till gruppen och genomför spelet. Deltagarna delas in i familjer som lever under varierande förutsättningar som de sedan ska agera utifrån vid ett omfattande elavbrott.

Deltagarna måste hantera utmaningar som att laga mat, få varmt inomhus, skaffa information eller resa utan tillgång till el. Under spelets gång ändras förutsättningarna med nyhetssändningar som spelledaren presenterar.

Spelet avslutas med utvärdering och diskussion.

Vad kostar det?

Kostnadsfritt för högstadiet och gymnasieskolan.

 

Spelet genomförs av Sveriges Civilförsvarsförbund på uppdrag av MSB


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se

Ladda ned informationsblad om Blackout