Vatten

Vid en kris eller ett elavbrott påverkas även vattenförsörjningen. Vattenverket och pumpar längs ledningsnätet behöver el för att fungera. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan inom någon timme.

Det är då kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen. Kommunen har ansvar för sina invånare och ska därför tillhandahålla dricksvatten på bästa möjliga sätt i kris. Till ett bostadsområde utan vatten kan vatten köras i tankbil och speciella hämtställen ordnas.

Vattnet hämtar du sedan lättast i rena plastdunkar eller hinkar. Ha helst en dunk med skruvlock och kran.

Håll utkik efter anslag på lokala träffpunkter (t.ex. anslagstavlor, affären, macken, hembygdsgården).

Lyssna på lokalradion för att få information om var kommunens hämtningsställen för dricksvatten kommer att ställas upp.

I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag. Cirka 10 liter av dessa används till dryck och matlagning.

Förvaring och hållbarhet

Hur länge klarar sig vatten i en dunk? Egentligen är svaret tills det börjar smaka eller lukta illa. Hur länge vatten klarar sig beror på flera faktorer så som vattnets kvalitet, i vad den förvaras, hur rent kärlet är och var/hur kärlet förvaras. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom.

Förvara vattnet i rena dunkar avsedda för dricksvatten samt PET-flaskor. Förvara vattnet svalt och mörkt. Undvik att förvara vatten en längre tid i mjuka hopfällbara genomskinliga dunkar. De är till för att ta fram när man behöver frakta vatten eller på till exempel campingutflykt. Den mjukare plasten kan göra den mer känslig och lättare gå sönder. För att förvara vatten en längre tid så rekommenderas dunkar av hårdare plast, för att
vattnet ska förvaras på bästa sätt.

Om det är bra kvalitet på vattnet som tappas upp och dunken är ren och står mörkt och svalt kan vatten hålla upp till sex månader, men det rekommenderas att man byter vattnet oftare för att vara på den säkra sidan och slippa unken smak. Kontrollera vattnet ungefär varannan månad.

Tips: Förvara vattnet i mindre dunkar eller PET-flaskor i frysen, men fyll då bara flaskorna till 3/4 och inte hela vägen upp. Det fungerar då både som dricksvatten men även som kylklampar som hjälper till att hålla låg temperatur i frysen under exempelvis längre strömavbrott.

Koka förorenat vatten

I en krissituation är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Om du misstänker att vattnet kan vara förorenat behöver du rena det innan du använder vattnet. Detta gäller också för vattnet som du hämtat utomhus samt snö eller is. Koka upp vattnet så det kokar kraftigt med stora bubblor.

Virus, bakterier och parasiter dör när vattnet kokas. Det räcker att vattnet kokas upp kraftigt och behöver inte stå och koka en längre tid. Häll upp det kokta vattnet i flaskor och låt det svalna. ”Big bubbles, no troubles”.

Klorbaserade vattenreningstabletter förstör skadliga bakterier i vattnet och skyddar mot sjukdomar som orsakas av bakterier men det hjälper inte mot kemiska föroreningar. Om vattnet hämtas från källa i naturen kan det vara påverkat av annat än bakterier, i dessa fall räcker inte desinfektion med klorprodukter som nämnts här för att ta död på till exempel parasiter som kommer från däggdjur.

Tips på bra saker att ha i krislådan

  • Vattendunkar
  • Petflaskor
  • Vattenreningstabletter
  • Tänk minst 3L per dag och person för att klara det största behovet av vatten

Kan vattnet i egen brunn påverkas av brand?

Tar du vatten från egen brunn är det bra att veta att vid en skogsbrand bildas det ämnen som kan påverka vattnet i din brunn. Om mycket släckvatten har sprutats i området kan bakterier ha kommit in i brunnen. Det är därför alltid bäst att testa ditt vatten om det har brunnit i närheten. Kontakta ett kommersiellt ackrediterat vattenanalyslaboratorium direkt eller kommunens miljökontor eller motsvarande för att få mer information. Vissa föroreningar kan dessutom fördröjas därför rekommenderas det att man tar minst två tester, en strax efter branden och ett cirka ett år efter släkt brand.

Be att testa vattnet i din brunn efter ämnen listade i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Ämnen som kan uppträda efter en brand:
Barium åtgärdsgräns på 1,3 mg/l – höga halter kan bidra till högt blodtryck och påverka ditt hjärta
Bens(a)pyren åtgärdsgräns 0,010 ug/l kan öka risken för cancer
Zink 3-5 mg/l zink kan ge vattnet en kärv smak

  • I grävda brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt vid regn eller av släckvatten.
  • I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt eller efter en tid, till exempel efter
    omfattande regn eller på våren efter snösmältning.   (livsmedelsverket)

Mer information på Livsmedelsverkets hemsida här!