Övergången till digital radio stoppas

Regeringens förslag om att övergå från FM till DAB+ (digital audio broadcasting) sändningar för radio stoppas. Det skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke i ett debattinlägg på Svenska Dagbladet. En av de största anledningarna till att övergången stoppas är radions roll i svensk krisberedskap.

Civil.se skrev redan i april, efter en granskning från riksrevisionen, att den digitala radion riskerar att bli sämre i beredskapssammanhang. En utmaning med DAB+ är att skapa samma yttäckning som FM-nätet har idag vilket kan skapa problem att kommunicera kritiska samhällsfarliga händelser som viktiga meddelande till allmänheten (VMA).

Frågan har varit ute på remiss och remissutfallet är inte entydigt där olika aktörer gör olika bedömningar. Regeringen har velat se ett brett stöd i övergången och har därför med bakgrund av remissutfallet valt att inte gå vidare med en övergång till DAB+.

– Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap, skriver Alice Bah Kuhnke i Svenska Dagbladet.

Det innebär att Civilförsvarsförbundets vevradio, som tar emot sändningar på FM-nätet, fortfarande är ett framtidssäkert alternativ för att lyssna på radio och tillgodogöra sig viktiga meddelande till allmänheten.

Text: Joel Sundberg