Dags för Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan kommer pågå under vecka 39 i Skövde med trygghetspunkt vid Arena Skövde.

Beredskapsveckan är sedan 2017 en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med kampanjen är att få människor att reflektera över hur de kan klara en situation när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Genom att öka människors kunskap om hur vi påverkas av, och kan förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Här finns mer information