Civilförsvarsförbundet Härryda

Välkommen till Härryda Civilförsvarsförening!

Härryda Civilförsvarsförening träffas första helgfria måndagen i varje månad förutom juli och augusti.

Du kan hitta oss på Facebook

FRG-Härryda behöver förstärkning

Vill du veta mer om FRG titta under fliken FRG Härryda
 

Vi arbetar med frågor som rör
säkerhet, trygghet, skydd och överlevnad

 

Vi har tagit fram en broschyr som du kan hämta: Är du beredd?

 

Om oss

Vi är en frivilligorganisation.

Civilförsvarsförbundet har varit aktiv sedan 1937.

Härryda Civilförsvarsförening bildades 16 december 1987.

Vår verksamhetsidé


Vår verksamhetsidé är att förmedla kunskaper och färdigheter, vilket ökar den enskildes förmåga att själv förebygga och avhjälpa olika slags nödsituationer.

Vår vision

Vår vision är, trygga och motståndskraftiga människor i ett humant, robust och säkert samhälle.

Vi bedriver opinionsbildning, informerar och utbildar för att öka människors medvetenhet om hot och risker i såväl fred och krig.

Vår devis är

Bättre förberedd än efterklok