Två dagar ‐ två länder!

Välkomna till ”Sagamarschen” den 25 – 27 augusti 2023.

Försvarsutbildarna bjuder in till Sagamarschen sista anmälan 21/7 om du är intresserad.
Läs mer i bifogad fil.

Syftet med marschen är;
-att ge deltagarna kunskap och förmåga att genomföra förflyttning till fots i grupp på ett sådant sätt att
gruppen direkt efter genomförd marsch kan påbörja ny uppgift.
-att ge gruppchefer övning i tillämpat ledarskap
-att stärka deltagarnas fysik
-att genomföra stabs- och underhållstjänst
-att ge andra nationer en positiv bild av personal från den svenska Försvarsmakten

Inbjudan Saga 2023