Distrikt Värmland

I Värmland har vi civilförsvarsföreningar i många av våra kommuner.
Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Civilförsvarsföreningen Västra Värmland

Civilförsvarsföreningen Mitt Värmland

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Är Frivillig resursgrupp något för dig?

Stämmer detta in på dig:

  • står inte handfallen i knepiga situationer
  • har god initiativförmåga
  • kan ge tydlig information
  • kan ta order
  • kan hantera stress
  • vill hjälpa människor i kris

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.
Att ge medmänskligt stöd är en av de allra viktigaste uppgifterna.

När något händer kan kommunledningen kalla in dem för att förstärka ordinarie resurser. Det kan gälla bränder, större olyckor, översvämningar, skallgångskedjor eller att hjälpa till vid evakueringar. En Frivillig Resursgrupp kan också bistå med information, administration och andra praktiska uppgifter.

Frivilliga Resursgruppen bör finnas i varje kommun!
På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har Civilförsvarsförbundet format riktlinjerna för Frivilliga resursgrupper. Vi samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma grundutbildningen av FRG-medlemmar och gruppansvariga.

FRG:s hemsida kan du läsa mer och skicka in din intresseanmälan om du tror att FRG är någonting för dig.

Akutgrupp

Akutgrupper kan finnas på plats vid evenemang som kräver olycksfallsberedskap. Varje medlem i en akutgrupp har genomgått en omfattande utbildning och är väl rustade för sitt uppdrag. Akutgruppen har även ett kontaktnät av läkare som, efter önskemål, finns med under uppdraget.

Vi behöver bli fler som vill jobba ideellt med dessa spännande uppdrag!

Instruktörer

Börje Bergman

Ulf Fredriksson

Kristina Kildén

Carina Sidén