Akutgruppen

I distriktet finns en akutgrupp vars uppgift är att finnas till hands vid evenemang där det behövs beredskap för olycksfall. Tillsammans skapar vi tryggare och ett säkrare samhälle.

Varje medlem i en akutgrupp har genomgått en omfattande utbildning och är väl rustade för sitt uppdrag. Akutgruppen har även ett kontaktnät av läkare som, efter önskemål, finns med under uppdraget.

Kontaktperson

Börje Bergman