Civilförsvarsförbundet Lidingö

Välkommen till Lidingö Civilförsvarsförening!

Vi är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet och informera om hur man kan förbättra sin hemberedskap.

Föreningen är ansluten till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Vår verksamhet

Föreningens viktigaste verksamheter är:

  • information för en bättre civil beredskap
  • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
  • frivillig civil beredskapsutbildning samt av allmänheten
  • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
  • föreningens medlemmar deltar också om MSB avropar och behöver hjälp med olika insatser

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2024 är 175:- för enskild medlem och 300:- för familjemedlemskap. Klicka här för att bli medlem.

Kontakta oss i föreningen på lidingo@civil2.se

Förutom lokala aktiviteter är det därutöver möjligt att deltaga i alla övergripande program som anordnas av Civilförsvarsförbundet. Förbundet kan nås på info@civil.se.

Annika Bruno – Ordförande

Birgitta Olsen – Sekreterare

Anne Engevik – Kassör

Christian Nissen – Ledamot

Mats Holmberg – Ledamot

Kontakta ordförande

Ordförande

Annika Bruno