Civilförsvarsförbundet Ekerö

Välkommen till Ekerö Civilförsvarsförening!

Vi arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad. Vi arbetar för DIN säkerhet. Genom korta kurser för allmänheten för vi ut kunskap om hur man klarar nödsituationer ute, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en tids isolering. Vi arbetar för ett robust samhälle, där människor kan förebygga och hantera störningar i samhällssystemet, andra kriser eller olyckor. Syftet är att öka människors förmåga att ta ansvar för sig själva i alla situationer.

Följ oss på sociala media

 Facebook     Instagram

Vår verksamhet

Vi informerar skolor, ideella organisationer, föreningar och allmänheten i Ekerö om kris- och hemberedskap. Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället bör du och din familj ha en hemberedskap för minst en vecka och kunna ordna med vatten, mat och värme.

Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Om du är förberedd bidrar du till att dina nära och kära och även andra kommer att klara en svår påfrestning bättre. Kontakta Mikael Dahlström, tel 072-2411512, Kjell Pettersson tel 070-444 92 32, eller ekero@civil2.se för mer information.

Mer om hemberedskap

Varje år drabbas 5000 personer i Sverige utanför sjukhus och ambulanssjukvård av plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara en familjemedlem, arbetskamrat eller granne. Då varje minut räknas krävs snabba åtgärder av dem som befinner sig i närheten.

Ekerö Civilförsvarsförening erbjuder regelbundet varje vår och höst kurser i hjärt-/lungräddning (HLR) samt demonstration av hjärtstartare. Kurserna utannonseras i Mälaröarna Nyheter och på Facebook samt på Instagram.

Ekerö Civilförsvarsförening erbjuder även kurser för föreningar och företag. Kontakta Lars Samuelsson, tel 073-754 63 08 eller ekero@civil2.se för mer information.

Är du beredd att hjälpa till i en krissituation?

Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun: det finns inget dricksvatten, det är ett långvarigt elavbrott mitt i vintern, en pandemi, en naturkatastrof som orsakar omfattande samhällsstörningar. Eller någon annan extraordinär händelse. I sådana situationer behövs människor som vill och kan hjälpa till. 

Är du en handlingskraftig, samarbetsvillig och klok människa som bryr dig om dina medmänniskor? Då kan du vara rätt person för Frivilliga ResursGruppen. FRG är ett samarbete mellan Ekerö kommun och Ekerö Civilförsvarsförening. Frivillig Resursgrupp (FRG). Vi behöver fler huvuden och händer. Som medlem i FRG utbildas och tränas du för att kunna hantera olika situationer.

Om du är intresserad av att vara med i FRG kontaktar du oss via frg@extern.ekero.se

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

FRG

Välkomna till Ekerös hitta-vilsestigar!

Hitta Vilse-stigen anordnas av Civilförsvarsförbundet och består av åtta stationer där barnen får lära sig vad de ska göra om de går vilse i skogen.

Att gå stigen är ett bra sätt att ute i naturlig miljö prova på att utföra de olika momenten i de tre gyllene reglerna:

  1. Krama ett träd
  2. Synas och höras
  3. Hålla värmen

Vill ni läsa mer om bakgrunden till hitta vilse så hittar ni information här: https://civil.se/barn-historienomhittavilse/

Sedan början på 2024 finns två stycken hitta-vilsestigar på Ekerö, en stig i Svanhagen med start bakom Allhallen Start Hitta vilse Svanhagen och en stig på Jungfrusundsåsen med start bakom Knalleborgs förskola start Hitta vilse Knalleborg  Båda stigarna är ca en kilometer lång och har vardera 8 stationer. För att hjälpa er att prata med barnen om stationerna och hur man bör agera om man går vilse i skogen har vi spelat in en film med ett avsnitt för varje station youtube Hitta Vilse

Skulle ni ha förslag på förbättringar till stigen eller vill rapportera om något saknas/blivit förstört – hör av er till ekero@civil2.se

Vill ni ha hjälp att hålla en utbildning eller träna pedagoger för att hålla vidare utbildning – hör av er till ekero@civil2.se

Hoppas ni får en givande tur!

//Civilförsvarsföreningen Ekerö

Ekerö Civilförsvarsförening har fyra medlemmar som ingår i Stockholmsdistriktets akutgrupp.

Akutgruppens uppgift är att finnas till hands vid evenemang där det behövs beredskap för olycksfall. Medlemmarna har gått en 51 timmar lång sjukvårdsutbildning. Många av dem arbetar dessutom inom vården. En akutgrupp övar regelbundet och kvalitetssäkras varje år.

Hittills har akutgruppen i Stockholm engagerats vid idrottsevenemang, mässor och föreningsarrangemang.

Mer om Akutgrupper