Civilförsvarsförbundet Katrineholm

Bli gärna medlem hos oss innan det händer!

Civilförsvarsförbundet finns för att Du, och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi kan erbjuda kurser för vuxna, ungdomar och barn, samt läger för ungdomar. De flesta av våra kurser är kostnadsfria.

Genom våra Frivilliga ResursGrupper (FRG),  ställer vi också upp och hjälper till i nödlägen, där samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Mer om FRG och aktuella utbildningar hittar Du längre ned på sidan. Där kan Du även ansöka om medlemsskap och ange i vilken lokalförening Du vill ingå.

Är Du intresserade av hjärtstartare, utbildning i hjärt- och lungräddning eller någon av våra andra kurser, är Du välkommen att höra av Dig till – katrineholm@civil2.se, där vi kan hjälpa Dig vidare.

Du kommer att behöva oss – men Vi behöver Dig nu!

Välkommen!