Civilförsvarsförbundet Linköping

Hej!

Vare sig du klickade hit direkt eller hittade hit från förbundets rikssida civil.se är vi glada att du vill veta mer om oss och vad vi – gärna tillsammans med dig! – gör för att invånarna och kommunen ska vara bättre rustade i händelse av större eller mindre kriser.

Kontakta oss om du vill bli medlem eller aktivera dig i Linköpings Civilförsvarsförening som bland annat utbildar och informerar. Email: linkoping@civil2.se

Linköpings Civilförsvarsförening ansvar även för och följer upp kommunens arbete med Frivilliga Resursgruppen FRG. Är du intresserad av Linköpings FRG d.v.s. Frivilliga ResursGruppen? Kontaktuppgifter hittar ni här FRG för kandidater

Vill Du veta mer om FRG i allmänhet (dvs inte specifikt för Linköping) hänvisar vi till frivilligaresursgruppen.se där du kan läsa om typiska uppgifter, förutsättningar, utbildningen mm.

Orolig omvärld – Tre tips för en robustare vardag

Med anledning av den osäkra situationen i vår omvärld med Ryssland som anföll Ukraina 24 februari 2022, Hamas som nyligen tog sig in i Israel och koranbränningarna i Sverige som skapat oro runtom i världen har det blivit än viktigare att vi alla  själva börjar fundera på vad vi kan göra för vår egen trygghet och säkerhet om det oväntade inträffar.

Hellre förberedd än efterklok! Klicka på ”rubrikknapparna” nedan.

Alla bör ta del av MSB-informationen i ”Om krisen eller kriget kommer (PDF)” (Den finns på flera olika språk längst ner på sidan som öppnas)

Det finns många andra bra informationskällor:

Krisinformation.se – Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Kom ihåg att se över vad du saknar och hellre köpa lite extra men ofta än mycket och sällan (du vill väl inte vara en del av problemet att viktiga varor tar slut…!?).

När du känner att DU och dina närmaste är bättre förberedda (med kunskap, extra mat, vatten och utrustning) kan du göra skillnad genom att hjälpa andra!

Sveriges beredskap blir bättre ju fler som går med i någon FFO (frivillig försvarsorganisation), t.ex. Civilförsvarsförbundet. Organisationerna har olika inriktningar och bidrar på så sätt till såväl specialisering som bredd.

FFO-medlemmar kan gå en kostnadsfri grundutbildning för att ingå i FRG, Frivillig ResursGrupp. Kursen (12×3 timmar) har samma upplägg i hela Sverige och när du är färdig kan du avtala om att på frivillig grund ingå i kommunens FRG för att – om möjligt – ställa upp när kommunen behöver hjälp. Se separat sida för FRG-intresserade.

Kommande händelser

  • Vinterljus i Linköping pågår mellan torsdagen den 16 november och söndagen den 3 december. 

Fler tips och nyheter (senaste inlägg överst)

I dessa oroliga tider är vi glada att fler vill engagera sig och vi har därför fått ett stort antal nya medlemmar via anmälningssidan.  Om vi händelsevis inte hunnit kontakta just dig ännu så HÖR AV DIG till oss! Förbundet har undet det här året bytt medlemsregister och tyvärr kan det vara så att vi missat någon. Maila till: linkoping@civil2.se

Läs gärna mer om föreningen här nedan.

Känns det som att du har lite för mycket i plånboken eller på kontot? Är du kanske en av de medlemmar som glömt att betala medlemsavgiften i år? Du kanske inte ens har fått någon avisering om att betala och i så fall kan vi inte klandra dig (att hålla ett medlemsregister helt uppdaterat är ingen lätt uppgift så om du t.ex. flyttat eller bytt e-postadress de senaste två åren kan det hända att du inte fått något inbetalningskort).

Kontrollera din folder för skräppost och kontakta oss om du tror att dina uppgifter är inaktuella.

Alla medlemmar – såväl aktiva som passiva – bidrar till föreningens viktiga arbete med att sprida kunskap och ansvara för FRG-grundutbildningen för att på så sätt göra individer och samhället robustare.

Som betalande medlem kan du förutom möjlighet att gå kostnadsfria FRG-utbildningar även kandidera till styrelsepost och andra förtroendeuppdrag vid föreningsstämman. Alla betalande medlemmar gör skillnad!

I dagsläget är det inte aktuellt att hjälpa till på föreningsnivå men situationen kan ändras. Tills vidare kan man läsa mer och anmäla sitt individuella stöd via kommunens sida för detta på https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/Angaende-situationen-i-ukraina/

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

VMA testas kl 1500 första helgfria måndagen den tredje månaden i varje kvartal dvs i mars, juni, september och december.

VMA används framförallt vid olyckor som kan drabba större områden (t.ex. i form av giftig rök) och innebär att du bör ta reda på vad som har hänt, t.ex. genom att lyssna på P4 eller direkt i 112-appen om du har den. Då kan du  få besked om du behöver vidta några särskilda åtgärder

Vi i styrelsen vill mycket och hoppas på fler aktiva i föreningen för att kunna genomföra roliga och nyttiga aktiviteter för er medlemmar i framförallt Linköping och Norrköping.  Bland annat i form av kostnadsfria utbildningar inom självskydd och hemberedskap samt olika trygghetsskapande åtgärder inom den frivilliga resursgruppen, FRG. Vad gäller FRG (där Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvar och föreningen fungerar som värd för) så säger kommunen att det kommer bli många övningstillfällen för våra anslutna FRG-resurser i år.

Se även https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Fundera gärna på vad just DU vill ska hända? Är du nöjd med att vara betalande stödmedlem eller vill du engagera dig mer? Vad kan DU bidra med när vi kommer igång igen? Har DU ett bra kontaktnät? Vill DU arbeta aktivt tillsammans med styrelsen för att kanske så småningom själv bli styrelsemedlem?

Vi blir jätteglada för just dina tankar om oss! Om vi vet vad ni tycker blir det lättare att förändra i rätt riktning! Ni hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Alla medlemmar som har uppgett korrekt e-postadress bör ha fått e-post från Civilförsvarsförbundet med uppmaning att betala medlemsavgiften för 2022. Den är 175 kr för enskilda och 225 kr för familjer (där alla bor på samma adress). Betala gärna i tid så slipper förbundet slösa tid och porto på att göra nya utskick med vanlig post (de kan ju inte vara säkra på att de har rätt e-postadress om ni inte betalar).

Ni som inte har uppgett någon e-postadress (eller kanske har bytt så att den uppgivna inte längre gäller) kan därför räkna med att få en pappersavisering senare som förhoppningsvis kommer rätt såvida ni inte har flyttat sedan senaste utskicket och inte meddelat adressändring.

För att hjälpa er att hålla kontaktuppgifter uppdaterade har förbundet centralt skickat ut mejl med titeln ”Access to Civilförsvarsförbundet” till er angivna e-postadress. Där finns en personlig länk som gör det möjligt att logga in och underhålla sina egna personuppgifter i medlemsregistret. Länken var tidsbegränsad till ett dygn men har man fått den (från NetSuite.com) så kan man begära en ny länk.

 

Vi och förbundet skickar då och då ut information via e-post till dem som uppgett sådan adress (lite oftare än vi skickar ut via Postnord). För att det inte ska riskera att fastna/försvinna så är det en god idé att regelbundet (*) kontrollera sin e-postfolder för inkommande skräppost eftersom de flesta epostsystem har en funktion för att flytta misstänkt skräppost till en särskild folder men ganska ofta hamnar helt vanlig (önskad) e-post där med!.

*) En del e-postsystem, t.ex. Outlook, tar bort skräppost automatiskt, typiskt efter en eller två veckor!

Även om ni förhoppningsvis lärt er att vara försiktiga med att klicka på länkar så är det bra om ni har ett uppdaterat ”internetskydd” till er dator och telefon för att minska risken för otrevligheter. Om ni står ut med reklam så finns det några gratisvarianter.

Lär er mer om internetsäkerhet (”Cyber Security”) på IT-störningar och informationssäkerhet – Krisinformation.se

Linköpingsföreningen är också den naturliga hemvisten för medlemmar i Norrköping efter att den föreningen lades ner för några år sedan. Ni är inte så många men vi vill naturligtvis att alla ska känna sig delaktiga. Kontakta gärna oss i styrelsen för förslag och önskemål. Vad kan vi hjälpa er att hitta på i Norrköping?

Vi har även några medlemmar på andra orter och ni är lika viktiga även om vi av naturliga skäl har svårt att hitta på någon aktivitet just där…

 

Vill du hjälpa föreningen?

Vill du lära dig mer, ordna medlemsaktiviteter eller hjälpa till? Personer som brinner för ett tryggare och säkrare samhälle behövs alltid och vi hjälps åt att finna en roll till dig! Kontakta någon i styrelsen eller kontakta föreningen via;  linkoping@civil2.se.

Bli medlem

Om Du inte redan är det vill vi naturligtvis jättegärna att Du blir medlem för att stödja arbetet för ett säkrare samhälle. Kom ihåg att ange Östergötland och Linköping.

Synpunkter

är alltid viktiga för oss! Kontakta oss när som helst på linkoping@civil2.se . Vi finns även på Facebookhttps://www.facebook.com/linkopingcivil

Med vänlig hälsning

Styrelsen