Planer, policy och strategier

Planer, policyer, värdegrund och strategier

 

Inriktningsplan

Inriktningsplan fattad vid senaste förbundsstämman.

inriktningsplan-for-aren-2019-2021

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan beslutad av förbundsstyrelsen.

 

Värdegrund

Civilförsvarsförbundets värdegrund beslutad vid förbundsstämman 8-9 oktober 2011 i Linköping.

Värdegrund – bakgrund och syfte

Värdegrund

 

Policy för hemsidan och sociala medier

Civilförsvarsförbundets policy för hemsida och sociala medier beslutad av förbundsstyrelsen 14 mars 2016.

Policy för hemsidan och sociala medier beslutad fs 2020-02-08

 

Informations- och säkerhetspolicy

Civilförsvarsförbundets informations- och säkerhetspolicy beslutad av förbundsstyrelsen 11 september 2015. Omfattar medlemmar och personal i Civilförsvarsförbundet.

Informationssäkerhetspolicy 20150911

 

Miljö- och hållbarhetspolicy

Förbundsstämman 2011 beslutade att en miljö- och hållbarhetspolicy skulle antas. En arbetsgrupp tillsattes och ett förslag antogs av förbundsstyrelsen 2012-12-04.

Miljö och hållbarhetspolicy 2012-12-04

 

Resepolicy

Civilförsvarsförbundets resepolicy beslutas av förbundsstyrelsen.

Civilförsvarsförbundets resepolicy

 

Placeringspolicy

Civilförsvarsförbundets placeringspolicy beslutas av förbundsstyrelsen. Den ligger till grund hur förbundets kapital placeras.

Civilförsvarsförbundets placeringspolicy

 

Kommunikationsplan

Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan är i två delar. Del 1 är ett strategiskt dokument och Del 2 är inriktat på aktiviteter för att nå målen.

Kommunikationsplan del 1 (antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-12)

Kommunikationsplan del 2 bilaga 2016 (beslutad av generalsekreteraren)

Kommunikationsplan följebrev och instruktion

Arbetsmaterial

I remissomgången framgick att materialet i vissa avseenden framstod som för omfattande. Därför togs en nedbantad version fram fokuserad på kärnan. För de som är intresserade av det kompletta materialet går det att ta del av här. Observera att detta är slutversionen av arbetsdokumentet och att det finns fler skillnader än bara en nedbantning rakt av eftersom den korta versionen i sig genomgick en process: Slutversion arbetsmaterial 141111

 


Ansvarig för sidans innehåll: kom[a]civil.se