MAX-medlemsregister

 

MAX resursregister

Civilförsvarsförbundets register över frivilligresurser

Lokalt ansvar

Varje lokalförening i Civilförsvarsförbundet har en registeransvarig som ansvarar för att kontakt- och prenumerationsuppgifter för samtliga medlemmar är aktuella och korrekta.

 

Frivilliga Resursgruppen

För Frivilliga Resursgruppen (FRG) finns plats för uppgifter om gruppmedlemmarnas kompetens och vilket materiel som står till gruppens förfogande. Dessa uppgifter kan i registret sökas på postnummernivå och kompetens.

 

MAX för kommuner och myndigheter

Företrädare för kommun, myndighet eller annan samhällsaktör som behöver mobilisera frivilligresurser kan beställa uppgifter ur MAX. Det kan gälla medlemmar i frivilliga resursgrupper med speciell kunskap som behövs vid ett specifikt kristillfälle. Eller materiel, exempelvis motorsågar eller fyrhjulingar.

Beställarna talar om vilka resurser de behöver. Föreningen eller verksamhetsledaren söker efter dem i MAX och lämnar över uppgifterna i form av ett utdrag ur MAX, inklusive kontaktuppgifter. Beställaren tar sedan själv kontakt med dem som har just de personer och den materiel som behövs.

Efter att ha rådgjort med förbundet förser föreningarna kommunerna med uppgifter och verksamhetsledaren servar länsstyrelsen med uppgifter.

Mer detaljerat om MAX i produktbladet (pdf)

 

För föreningarnas registeransvariga

 


Ansvarig för sidans innehåll: administration(at)civil.se