Ny medlemsavgift

MAX anmäl medlemsavgift
– för nästkommande år

Här registrerar ni lokalföreningens årsavgift för nästkommande år.

Anmälan måste ske senast 15 december
året innan avgiften ska gälla

Om anmälan kommer in för sent kan avisering komma att ske med
samma medlemsavgift som föregående år. Vänligen respektera
tidsgränsen för att vi ska hinna producera tryckfil till tryckeriet i tid.

Aviseringen av medlemsavgiften sker enligt stämmobeslut till medlemmarna
under januari månad. För obetalda medlemsavgifter skickas en påminnelse ut
i mars månad. Inbetalningarna från den gemensamma aviseringen överförs till
respektive förening. För att minska administrationen kan utbetalning komma att
ske i en eller flera klumpsummor. Vid gemensam avisering skickar
Civilförsvarsförbundet ut ett brev där inbetalningskort ingår. På medlemsuppgifterna
i MAX kan föreningen sedan se när avgiften registrerats

 

Enskild medlem– den avgift som varje enskild medlem skall betala in

Familjeavgift– den avgift som ihopkopplade familjer skall betala in,
en summa för en familj oberoende av antalet personer som ingår i
familjemedlemsskapet
OBS, har ni familjer som ligger ihopkopplade i max måste ni uppge
en familjeavgift eller ta bort kopplingen på dessa personer.

 

Medlemsavgift för nästkommande år

Den förening som uppgifterna gäller
Skriv ett streck om ni inte har familjeavgift i er förening

Uppgiftslämnare