E-tjänster

E-tjänster och programvara

 

Hemsidor

Information om föreningars lokala hemsidor
Hemsidor

 

E-post

Så skaffar du en civil2 adress
E-post

 

Programvara

Programvara

 

Säkerhet

Kom igång med PGP (kryptera e-post)

Kom igång med TOR (anonymitet på nätet)

Digitalt källskydd – en introduktion

 

Säkrare radering av hårddisk

När den gamla datorn säljs vill man att datan ska raderas ordentligt.
Det räcker inte bara att trycka på delete och tömma papperskorgen.
Här är länkar till några tjänster som gör raderingen säkrare.
Även länkar till artiklar i DN.

DN 1 Privata filer finns kvar när datorn säljs

DN 2 Knepen som hjälper dig att radera filerna på riktigt

Killdisk

Eraser

Data Wiping Software