Förmåner föreningar

Förmåner för lokalföreningar (gäller även distrikt)

 • Hemsida
 • E-postadress (vidarebefordran till annat befintligt konto eller eget e-postkonto)
 • Digitalt postutskick
 • Gemensam avisering (gäller endast lokalföreningar)
 • Mallar för att underlätta den administrativa delen av föreningsarbetet

  Föreningens hemsida

  Varje aktiv lokalförening har kostnadsfritt tillgång till egna webbsidor på Civilförsvarsförbundets webbplats civil.se. En utmärkt kanal att marknadsföra föreningens aktiviteter via. Men även ett enkelt sätt att nå ut till föreningens medlemmar. Föreningen utser en webbansvarig som får tillgång till att redigera föreningens webbsidor på civil.se. Inlägg som görs av föreningen visas direkt på förstasidan på civil.se.

  Föreningen styr själva vilka som ska vara webbansvariga genom att vända dig till kansliet som lägger in det i medlemsregistret MAX.

  Vid frågor om hemsidan, kontakta oss: webbred@civil.se


  E-postadress

  Föreningar, instruktörer samt FRG-ansvariga kan kostnadsfritt beställa en e-postadress med ändelsen @civil2.se. Vid beställning av en civil2.se får man som standard en e-post som vidarebefordrar inkomna mejl till sin privata e-post. Nu kan vi även erbjuda de som önskar en e-post med utökade funktioner. De utökade funktioner innefattar bland annat en egen e-postlåda med möjligheten att skicka mejl från civil2.se.

  Formen på e-postadressen kommer att bli: fornamn.efternamn@civil2.se, FRGförnamn.efternamn@civill2.se eller forening@civil2.se.

  Skaffar man en e-post med utökade funktioner kommer man lättast åt den via ett webbgränssnitt som ni hittar på http://webmail.binero.se men för den lite mer avancerade användaren finns möjlighet att koppla e-posten till en e-postklient.

  För att beställa en civil2.se mail, kontakta kursadministratör på kansliet. Ange om adressen är till för en instruktör, FRG-ansvarig eller förening.
  Ange även om du endast vill ha en vidarebefordran till din privata e-post eller om du vill ha den utökade civil2.se e-postlådan.

  Alla civil2.se adresser som redan finns kommer att fortsätta fungera som de idag gör.

           En kort gudie om de mest grundläggande funktionerna i bineros webbmejl

      För att lägga till civil2 mail på din Iphone:

I Iphone lägger du till kontot såhär:

1 Gå till Inställningar (som har en ikon med ett kugghul) > Lösenord och konton och tryck sedan på Lägg till
konto.

2 Välj ”Annat”

3 Välj ”Lägg till e-postkonto” och ange e-postadress och lösenord.

4 Välj IMAP längst upp i nästa fönster. Det brukar dock alltid stå som standard.

5 Ange värdnamn, användarnamn (e-postadressen) och lösenord för e-postadressen.

Inkommande e-postserver (imap):
Värdnamn: imap01.binero.se
Notera att användarnamnet också är din e-postadress (samma som du använder för att logga in i webmail)

Utgående e-postserver/smtp:
Värdnamn: smtp01.binero.se
Autentisering: Lösenord

Skriv in e-postadress och lösenord även här (samma som du använder för att logga in i webmail)
Det står att lösenordet är frivilligt, men det måste anges här igen.

Tryck sedan på Nästa.

Nu kommer e-postkontot synas i Mail-appen!

 

 

 • Koppla till e-postklient (avancerade användare)

  Den mer avancerade användaren kan nu koppla sin civil2.se adress med utökad funktionalitet till en e-postklient. Det finns två olika sätt att koppla mailen till en e-postklienten, POP3 och IMAP. Vilken man använder är individuellt, skillnaderna är att POP3 laddar ner mailen lokalt till din e-postklient och e-postmeddelandena tas bort från webbservern och webbmailen. IMAP synkroniserar innehållet på e-postservern med din lokala e-postklient, det vill säga innnehållet ligger fortfarande kvar på webbservern och webbmejlen. Använder man IMAP bör man vara noga med att rensa så att mejlen inte tar för stort utrymme.

  E-post inställningar för att anslutna till en e-postklient:

  Server Port
  Inkommande POP3: pop3.civil2.se 110
  Inkommande IMAP: imap.civil2.se 143
  Utgående: smtp.civil2.se 587, 25


  Guider för att koppla mejlen till: Apple Mail, Outlook 2003,
  Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook Express, Thunderbird, Windows Live Mail


 • Gemensam avisering av medlemsavgifter

  Från och med år 2011 övergick Civilförsvarsförbundet till att enbart använda gemensam avisering av medlemsavgifter. Beslutet togs vid riksstämman hösten 2009.

  Gemensam avisering är kostnadsfri för lokalföreningen.

  Information om ändrad medlemsavgift för nästkommande år skickar föreningen via detta formulär

  Vid gemensam avisering skickar Civilförsvarsförbundet ut ett brev där inbetalningskort ingår. Medlemsavgiften kommer sedan in till Civilförsvarsförbundet som ser till att den oavkortad sätts in på det konto som lokalföreningen anvisat. På medlemsuppgifterna i MAX kan föreningen sedan se när avgiften registrerats

Nya medlemmar fyller i medlemsformulär på hemsidan och betalar in 100:- till angivet bankgiro. Viktigt att det
detta görs via hemsidan så att de samtidigt samtycker till behandling av personuppgifter.
När formulär och inbetalning inkommit kan de registreras som medlemmar i max. Därefter skickas ett
välkomstbrev hem till dem inom de närmsta veckorna. Enligt beslut i nyhetsbrev 2016 går den första
medlemsavgiften till förbundet.


 

Programvara via donationsprogram

Mot endast en administrativ avgift kan distrikt och lokalföreningar bli mottagare av programvara från bland annat Microsoft.
Läs mer på följande sida: Program via donationsprogram


Ansvarig för sidans innehåll: webbred@civil.se