Landräddningen

Power Point Landräddningen

Landräddningen Gävle 141001 PPT i PDF-format

Landräddningen Gävle 141001 PPT-format

 

Landräddningen

Landräddningen är ett frivilliginitiativ som går ut på att ge människor möjlighet att ge en hjälpande hand i en situation som inte kräver blåljusutryckning. Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv.

I vardagen finns tillfällen då vi alla någon gång kan behöva en hjälpande hand men inte tillräckligt för att ringa 112. Det kan vara när exempelvis matkassen ramlar i backen från rullatorn och spricker eller när någon med bräcklig hälsar känner att orken sinar under en promenad och då vill ha stöd av en medmänniska för att komma hem. Då finns Landräddningen där.

För äldre som har trygghetslarm öppnar Landräddningen för att få hjälp även utanför bostaden eller i det större perspektivet att få hjälp utanför kommungränsen. Många kommuner har fortfarande trygghetslarm kopplade till den fasta telefonen och de räcker i bästa fall bara en liten bit utanför bostaden. Och skulle de räcka längre så upphör omsorgen normalt vid kommungränsen.

Rent praktiskt går det till så att volontärer anmäler sig till www.landraddningen.se. Genom att ladda ned en app så får man möjlighet att själv begära hjälp eller tacka ja till att hjälpa någon annan som behöver hjälp i närområdet. Detta sker på frivillig basis utan ersättning och man behöver inte vara med i någon organisation.

Appen är helt gratis och finns för Android och iPhone. Appen går att koppla mot släkt och vänner helt utan kostnad.

Läs mer på www.landraddningen.se

 

Projekt i Gävle

Läs mer om ett pågående projekt i Gävle med Landräddningen:

http://www.gavle.se/Kommun–politik/Projekt-i-Gavle-kommun/Omsorg–hjalp1/Landraddningen/

 

Landräddningen drivs av etablerade organisationer i ett idéburet ideellt-privat-offentligt partnerskap. Ett partnerskap där Civilförsvarsförbundet ihop med företaget Posifon AB är de drivande parterna.

SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund), Högskolan i Borås, Hälsohögskolan i Jönköping och flera kommersiella underleverantörer deltar aktivt i arbetet. Sjöräddningen, Hjälpmedelsinstitutet och flera icke namngivna ideella organisationer är med som diskussionspartner och följer arbetet nära. Ambitionen är att få många ideella organisationer och enskilda människor att medverka för ett tryggare samhälle.